PT GAS na Slovensku

 

COVID OPATRENIA

z dôvodu šírenia ochorenia koronavírusu COVID-19 sme ako centrála firmy PT GAS spol. s r.o. prijali preventívne opatrenia a pri vstupe do areálu je nutné dodržať štátom nariadené preventívne opatrenia, t. j. vstup len s ochranným rúškom a v dobrom zdravotnom stave. Prevádzka funguje v štandardnom režime.

Firma PT GAS spol. s r. o. so sídlom v Žiline začala svoje pôsobenie v roku 2010 ako obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom a distribúciou technických plynov a ich zmesí prevažne pre strojársky priemysel.

Z dôvodu rastúceho dopytu po našich službách a produktoch z potravinárskeho, sklárskeho a ostatného priemyslu, sme v roku 2012 zahájili výstavbu prvej súkromnej plničky technických plynov na Slovensku.

Strategické umiestnenie plničky v meste Žilina, ktoré predstavuje významný dopravný uzol a zároveň vstupnú bránu na český a poľský trh, významne dopomohla vo zvýšení firemnej konkurencieschopnosti.

V súčasnosti plníme a dodávame technické plyny stovkám firiem z oblasti automobilového priemyslu, stavebníctva, sklárstva, ťažkého strojárstva, potravinárstva či firmám zaoberajúcich sa spracovaním kovov.

Našim primárnym cieľom je spokojný zákazník, a preto ku každému pristupujeme individuálne. Usilujeme sa uspokojiť Vaše požiadavky a dbáme na zvyšovaní kvality nami poskytovaných služieb, ktoré okrem samotného plnenia, predaja a distribúcie technických plynov, zahŕňa aj poradenstvo, servis zákazníckych fliaš a predaj zváračského príslušenstva.

O spokojnosť zákazníkov sa starajú kvalifikovaní obchodní zástupcovia pôsobiaci v regiónoch východného, stredného a západného Slovenska a celej Moravy. V týchto regiónoch máme vybudovanú sieť skladov, ktoré sú pravidelne zásobované.

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka č.53191/L