PT GAS Vám ponúka

Spoločnosť PT GAS spol. s r. o. ponúka širokú škálu technických plynov.

 

Technické plyny

Technické plyny majú svoje zastúpenie takmer o všetkých oblastiach hospodárstva. Na slovenskom trhu sa využívajú najmä v automobilovom, sklárskom a chemickom priemysle, nakoľko tieto odvetvia majú majoritné zastúpenie na našom trhu. Široké využitie majú technické plyny aj v stavebníctve, zdravotníctve, potravinárstve alebo pri ochrane životného prostredia.

 

Plyny získané destiláciou skvapalneného vzduchu

 • kyslík (O2)
  • napomáha urýchľovaniu oxidačných procesov využiteľných predovšetkým v metalurgií, chemickom priemysle
  • v súčasnej dobe našiel svoje využitie aj v oblasti životného prostredia, kde sa využíva pri biologickom čistení odpadových vôd
  • výhodou používania kyslíka pri rôznych chemických procesoch výrazne znižuje emisie oxidov dusíka do ovzdušia
 • dusík (N2)
  • využíva sa ako ochranný prostriedok pred nežiaducími chemickými reakciami, pri balení potravín či pri zváraní kovov
  • pri bežnej teplote je bezfarebný, bez zápachu a bez chuti
  • vprostredí priemyslu a výskumu má dusík mnohostranné využitie, využíva sa fyzikálne (nosič chladu) alebo chemicky (ako interný plyn)
 • argón (Ar)
  • bezfarebný vzácny plyn bez chuti a zápachum, je ťažší ako vzduch
  • využíva sa v metalurgií alebo pri zváraní svetelným oblúkom
  • svoje uplatnenie nájde aj pri čistení a homogenizovaní roztavených kovov
  • využíva sa čistý ako aj zmesi s oxidom uhličitým, kyslíkom a vodíkom

 

Plyny získané z chemicko-technologických procesov

 • acetylén (C2H2)
  • využívaný na rezanie, zváranie, rezanie, striekanie plameňom, rovnanie plameňom alebo drážkovanie
 • vodík (H2)
  • využívaný na rezanie a zváranie kovov (kyslíkovo-vodíkovým plameňom)
  • tekutý vodík sa využíva ako raketové palivo, ale môže byť zdrojom energie i pre iné zariadenia
 • oxid uhličitý (CO2)
  • nízke teploty skvapalnených plynov sa využívajú predovšetkým v chladiarenstve, ale aj na špeciálne účely, napr. spevňovanie základov stavieb, mletie termoplastov a dosahovanie supravodivosti
  • plyny s vysokou čistotou sa využívajú ako kalibračné štandardy pri meraní emisií a v medicíne
  • technické a špeciálne plyny sa stále viac stávajú rozhodujúcim faktorom výrobného procesu tak z hľadiska ekonomického ako aj ekologického

 

Zmesi predchádzajúcich plynov

 

Ostatné plyny

 

Ostatné produkty a služby

Predaj redukčných a fľašových ventilov, zásobníky, zväzky fliaš, dewarové nádoby.